webinar register page

Webinar banner
Hvordan kan eiendomsbransjen bli mer innovativ?
Oslo Metropolitan Area, OBOS og Spacemaker AI inviterer til eFrokostmøte om hvordan eiendomsbransjen kan bli mer innovative.

Powertalk mellom Håvard Haukeland (Spacemaker) & Daniel Kjørberg Siraj (OBOS).

I Norge går mye av den risikovillige kapitalen inn i eiendom. Samtidig er bransjen notorisk kjent for å være en blank ark-bransje, i betydning av at hvert utviklingsprosjekt starter fra scratch med liten kunnskapsoverføring prosjektene i mellom. Hvordan kan man jobbe stedstilpasset, og samtidig lære av tidligere erfaringer? Hvordan kan eiendomsbransjen på best måte sette innovasjon i kjernen av sin virksomhet?

Jun 10, 2020 08:30 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: customer@spacemaker.ai.